English

Кабинет по холотропна психотерапия

Кинча Пеева
терапевт трансперсонална
психотерапия

Прием с предварително записване.

Адрес: София 1309, ж.к. „Света Троица",
бл. 319, вх. Б, ет. 3, ап. 21.

Телефон: 0887 085 375
(Моля, имайте предвид, че по време на сесия терапевтът не отговаря на обаждания)

E-mail: kpeeva@gmail.com

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Градски транспорт в непосредствена близост:
Автобуси: 11, 53, 83, 309, 310
Трамваи: 3, 11, 19
Тролейбуси: 6, 7

ПСИХОТЕРАПЕВТ