English

Какво представлява холотропната психотерапия?

Холотропната терапия е емпирична (преживелищна). Философски, тя се базира на идеята, че във всекидневния живот, човек функционира по начин, който е далеч под истинските му възможности. Това обедняване се дължи на факта, че той се идентифицира само с малка част от своето същество - физическото тяло и егото.

Тази фалшива идентификация с фрагменти от цялостната същност води до неавтентично, нездраво и неудовлетворяващо съществуване, а също е и основен фактор за развитието на психологически и физиологични разстройства.

Появата на безпокоящи човека симптоми, без никаква органична причина, е знак, че той е достигнал критична точка, от която старият, основан на лъжливи предпоставки начин на живот не може повече да продължава. Такъв срив може да се случи в определена житейска област (семейните и сексуални отношения, професионалната сфера и др.), а може да обхване и всички области на живота едновременно. Тази криза представлява известна опасност, но в много по-голяма степен предоставя забележителна възможност за развитие.

Симптомите на психичното разстройство отразяват усилията на организма да се освободи от стария порядък и травматични преживявания и да опрости функционирането си. При благоприятни условия и правилна поддръжка, резултатът от този процес е радикално разрешаване на проблемите, психосоматично изцеление и еволюция на съзнанието.

За да се получи горният резултат и да се постигне пълният личностен потенциал, индивидът трябва системно да пребивава в състояние на съзнанието, наречено холотропно - буквално „ориентирано към цялостност" (от гръцките holos - цяло и trepein - движещ се към, или в посока на нещо).

Холотропното съзнание позволява човек да преживее и интегрира аспекти от личността си, свързани не само с постнаталната (следродовата) му биография, но и с области, до които конвенционалните терапевтични методи нямат достъп. Такива области са пренаталният (предродов) стадий от живота, родовата травма, както и срещата с надличностните аспекти на Аза - висшето Аз.

Холотропната терапия има изключителен лечебен и трансформиращ ефект, надхвърлящ в пъти този на класическата, вербална психотерапия.

ПСИХОТЕРАПЕВТ